Pola Czapska
M: +48 790 023 276

Ewelina Obuchowska
M: +48 792 279 167

biuro@oreganogroup.pl
www.oreganogroup.pl

Oregano Agencja hostess i promotorów
należy do:

Oregano Group s.c.
ul. Konstancińska 3B lok.48
02-942 Warszawa
NIP 951 229 99 69